Bloggnorge.com // Nina Larsen
Start blogg

Nina Larsen

Bare enda et Bloggnorge – Gratis blogg-nettsted

Norske medium vil ikke være med i nrk’s forsøk på å kontakte en avdød

Kategori: Aktuelle saker, Samfunn og etikk | 0 kommentarer » - Skrevet torsdag 8. september , 2016 kl. 12:28

Jeg leste om nrk’s eksperiment på nyhetene, og sendte derfor sms til flere norske medium der jeg skrev at jeg syntes det ville være fint om de ville delta i dette eksperimentet. De svarte at de mente at forsøket ikke er seriøst og at de derfor ikke ville bidra.

 

https://www.nrk.no/delta/rolf-erik-er-dod_-men-han-prover-a-ta-kontakt-med-deg-1.13079621 /nrk skriver:

«Rolf Erik er død, men vil gjerne ha kontakt med deg

Mange mener man kan kommunisere med de døde. Programmet «Folkeopplysningen» ønsker å se nærmere på dette, og har fått hjelp av avdøde Rolf Erik Eikemo.

Før han døde skrev Rolf Erik Eikemo en beskjed på et ark. Arket er lagt i en forseglet konvolutt. Konvolutten er låst inne i en safe. Ingen levende person kjenner innholdet. Er det skrevet på norsk eller engelsk? Ingen vet. Ingen, bortsett fra Rolf Erik, og han er altså død.

Før Rolf Erik døde, i mai 2015, lovet han oss noe: Om noen klarer å komme i kontakt med ham, så skal han fra det hinsidige fortelle hva det står på arket i konvolutten.

Klarer du å få kontakt? Kjenner du noen som kan det? Er det mulig at det i hele verden finnes en som kan motta beskjeden fra Rolf Erik?

Nedenfor finnes et skjema man kan benytte om man vet hva som står på arket.

VIKTIG: Man kan bare sende inn svar i skjemaet én gang. Utfordringen avsluttes 25. september.

Dette er et eksperiment i forbindelse med programmet Folkeopplysningen. Får noen kontakt? Det får vi vite på slutten av siste episode onsdag 5. oktober.

«Vi snakkes. Kanskje.»

Slik avslutter Rolf Erik Eikemo videoen du kan se øverst i saken. Den ble spilt inn bare uker før han døde av uhelbredelig kreft. Vi ser at han er svak og syk, og klippet gjør inntrykk når vi vet hvordan det endte.

Rolf Erik fortalte sin historie i VG. Han etterlot seg kone og to barn. Han ble 40 år.

Vi har forståelse for at det kan være noen som reagerer negativt på dette eksperimetet. Derfor ønsker vi å fortelle litt om hvorfor vi gjør det og hvilke vurderinger som er tatt.

– Mange som påstår at de kan snakke med de døde

Eksperimentet er en del av TV-programmet Folkeopplysningen som har premiere på tredje sesong onsdag 24. august. Programmet sendes på NRK, men lages av produksjonsselskapet Teddy TV.

– Det er mange som påstår at de kan snakke med de døde, og det er mange som gjør forretning ut av det. Vi synes det hadde vært interessant å teste hvorvidt de som påstår å ha slike evner faktisk har det, og Rolf Erik ga oss muligheten, sier redaktør Lasse Nederhoed i Teddy TV.

– Han var entusiastisk for prosjektet fra første stund. Det var ene og alene hans beslutning å delta, og han fikk støtte fra familien. Etter at han døde, har vi hatt en tett og god dialog med hans kone. Hun har også sett og godkjent det ferdige programmet.

(Med unntak av der hvor konvolutten åpnes og sjekkes mot innsendte forslag, noe som gjøres kort tid før sending. Red. anm.)

– Viktig eksperiment

Men hvorfor ville Rolf Erik være med på dette?

– Han ga oss to grunner: Selv om han ikke hadde stor tro på et liv etter døden, var han åpen for at han kunne ta feil, og da ville han gjerne formidle tilbake at det var mer i vente. Og om det ikke går, syntes han likevel eksperimentet var viktig i lys av at det finnes en stor bransje av folk som tar godt betalt for å ta kontakt med avdøde.

Prøver dere å motbevise livet etter døden?

– Om ingen får kontakt med Rolf Erik er ikke det noe bevis på noen ting i seg selv, men det vil gi de som påstår å ha slike evner et ganske stort forklaringsproblem: Hvis det er mulig å snakke med de døde, og ifølge mange er det til og med «en lett sak», hvorfor fikk ingen tak i en så villig samtalepartner som Rolf Erik, når så mange fikk muligheten til å prøve?

– Om bare en eneste innsender har reelle evner og får kontakt med Rolf Erik, vil det være en sensasjon. Da har vi i så fall laget et av historiens viktigste TV-program, sier Nederhoed.

Om noen får kontakt får du altså vite på slutten av siste episode av «Folkeopplysningen», onsdag 5. oktober.»

 

Jeg undersøkte litt på nett for å prøve å finne ut hvorfor mediumene jeg kontaktet ikke vil bidra, og fant ut at «Norsk spiritualist forening» tidligere har sendt inn klage på «Folkeopplysningen», dette på vegne av hele 1000 medlemmer, 200 healere i healerforbundet og nesten 40 medium i mediumforbundet.

 

http://fritanke.no/index/index/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=8919 :

«Klager Folkeopplysningen inn for PFU

Det måtte komme. Folkeopplysningen er innklaget til PFU. «Norsk Spiritualist Forening» mener programmet er både useriøst og hetsende.

«Norsk Spiritualist Forening» har sendt en klage på NRK-programmet Folkeopplysningen til PFU – Pressens faglige utvalg. De mener programserien er useriøs, og at NRK gjennom serien hetser alternativbransjen og bryter god etikk på flere måter.

Det er spesielt navnet på serien – Folkeopplysningen – spiritualistforeningen reagerer på.

– Tittelen henspiller på at dette er et opplysningsprogram, noe det ikke er. Skulle det vært et opplysningsprogram skulle programmet vært mer balansert. Slik det fremstår er det helt klart negativt til den alternative bransjen. NRK har brukt virkemidler som klipping, ensidige utsagn, falske tester og sterk vinkling i redigeringen av programmet, hevder foreningen ved leder André Kirsebom.

«Norsk Spiritualist Forening» klager spesielt på de to episodene om healing og klarsyn som spesielt angår deres medlemmer. Spiritualistforeningen slår fast at NRK gjennom Folkeopplysningen går til angrep mot deler av den norske yrkesaktive befolkning og utøvere som er med på å dekke et reelt helsebehov i Norge.

– Ren satire

«Norsk Spiritualist Forening» hevder at Folkeopplysningen ikke har tatt med noen av de «mengder av bevis for at healing og mediumskap virker», og at det bare er Andreas Wahl og hans utvalgte skeptikere som får slippe til. Derfor mener de programmet er ren satire, noe som gjør programtittelen Folkeopplysningen problematisk.

– Ønsker de å lage satire må de bruke en annen tittel. Spesielt skjerpende omstendighet er det at det er NRK som gjør dette. De er en statskanal, som forventes at er seriøse. Det er helt greit at de lager komedie og slike programmer men da kan de ikke kalle det for ”Folkeopplysningen”, heter det i klagen.

De peker på to punkter i pressens Vær Varsom-plakat som de mener «helt klart er brutt». Det første er pkt. 4.4. som sier at overskrifter, henvisninger, ingresser mm. ikke skal gå lenger enn det er dekning for. Det andre punktet de mener er overtrådt (pkt. 3.2.) sier at man skal være kritisk i valg av kilder og sjekke at opplysninger er korrekte.

Spiritualistforeningen mener også at NRK har opptrådt uredelig, og lurt deltagerne med falske løfter om et reelt og balansert program.

En vase til besvær

I programmet om klarsynte skulle deltagerne prøve å si noe om en utplassert vase. Vasen var ifølge programleder Andreas Wahl nylig innkjøpt for 49 kroner og hadde ingen tilknytning til huset. Deltagerne mente likevel at den var veldig gammel, og en av dem mente hun kunne «se» at den var fra Afrika.

«Norsk Spiritualist Forening» anklager NRK for ikke å ha spilt med åpne kort i denne testen. Først anklager de NRK for å ha framstilt det som om vasen hadde noe med huset å gjøre, noe den egentlig ikke hadde. Dernest mener de at hun som knyttet vasen til Afrika godt kunne ha hatt rett, uten at det kom fram i programmet.

– Hvor den var laget kom ikke frem i programmet. Det kan godt hende at den var
produsert i Afrika, skriver spiritualistene.

«Norsk Spiritualist Forening» skriver at de har mer enn 1000 medlemmer. Klagen på Folkeopplysningen sendes inn på vegne av alle disse og på vegne av 200 healere i healerforbundet og nesten 40 medium i mediumforbundet. Men spesielt sendes klagen inn på vegne av ett av deres medlemmer som ble lurt i programmet, heter det i brevet til PFU.»

I klagen står det: «Klage til Pressens Faglig Utvalg Klage på programmet Folkeopplysningen fra NRK Norsk spiritualist forening inklusive vårt healerforbund og mediumforbund mener at NRK med programmet Folkeopplysningen har tråkket langt over streken for hva som er god etikk for et norsk media. I programserien hetser NRK alternativbransjen og bryter god etikk på flere måter. Vi klager spesielt på programmene om healing og om klarsyn som vår organisasjon dekker. NRK går til angrep mot deler av den norske yrkesaktive befolkning og utøvere som er med på å dekke et reelt helsebehov i Norge. Vi er klar over at bransjen har useriøse utøvere og trenger kontroll, men man kan ikke skjære alle over en kam og man kan ikke si at alt som gjøres er useriøst, slik NRK hevder. Det største overtrampet er tittelen ”Folkeopplysningen”. Tittelen henspiller på at dette er et opplysningsprogram, noe det ikke er. Skulle det vært et opplysningsprogram skulle programmet vært mer balansert. Slik det fremstår er det helt klart negativt til den alternative bransjen. NRK har brukt virkemidler som klipping, ensidige utsagn, falske tester og sterk vinkling i redigeringen av programmet. Verken deltakerne eller bransjen har mulighet med å komme med sine beviser. Det er kun programleder Andreas Wahl og hans utvalgte skeptikere som får kommet med sine synspunkter. Det finnes menger av bevis for at healing og mediumskap er genuint og at det virker. Ikke noe av dette kommer frem. Vi mener at programmet er en ren satire og at det er helt feil å bruke tittelen ”folkeopplysningen”. Ønsker de å lage satire må de bruke en annen tittel. Spesielt skjerpende omstendighet er det at det er NRK som gjør dette. De er en statskanal, som forventes at er seriøse. Det er helt greit at de lager komedie og slike programmer men da kan de ikke kalle det for ”Folkeopplysningen”. Det er mange mennesker som ikke vil oppfatte dette programmet som satire men som reell opplysning. Vi ønsker å henvise til pressens vær varsom plakat punkt 4.4 som helt klart er brutt når det gjelder tittelen på programmet. Den sier: ”Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og innog utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet” Hvis det skal være et opplysningsprogram har de også brutt punkt 3.2 som sier: ”Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder.” I tillegg til dette har NRK opplyst deltakerne om at dette skal være et opplysningsprogram som skal fortelle om hvordan deres jobb er. De har lovet deltakerne at det skulle være reelt og balansert program. Dette har de ikke holdt. Et av våre medlem ble direkte lurt av NRK. Både i forhold til det de hadde lovet, samt at de hadde satt frem en vase som en test. Det ble fremstilt som om den hadde noe med huset å gjøre, noe den ikke hadde. Hun sa at den kom fra Afrika. Andreas Wahl sa at den var kjøpt sist uke for en rimelig penge, som godt kan stemme. Hvor den var laget kom ikke frem i programmet. Det kan godt hende at den var produsert i Afrika. Vi klager på vegne av NSF, Norsk Spiritualist Forening og våre over 1000 medlemmer, på vegne av våre 200 healere i NSFH, våre nesten 40 medium i NSFM, og spesielt på vegne av et av våre medlemmer som ble lurt i programmet.»

Annonser

css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Drevet av Lykke Media AS | PRO ISP - Webhotell & domene
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørsmål rettes til post[att]lykkemedia.[dått]no.