Bloggnorge.com // Nina Larsen
Start blogg

Nina Larsen

Bare enda et Bloggnorge – Gratis blogg-nettsted

Sterk advarsel mot antidepressiva

Kategori: Psykisk helse, Samfunn og etikk | 0 kommentarer » - Skrevet søndag 4. september , 2016 kl. 19:52

 

Link: https://tv.nrk.no/program/KOID35004714/skuggesida-av-antidepressiva# Dokumentaren kan sees på nrk frem til 30. april 2018 i følge nrk.

Notater fra dokumentaren:

«Skyggesiden av antidepressiva»

«Dokumentaren viser at en mann drepte sine to barn pga antidepressivabruk. Medisinen var fra firmaet Eli Lilly og het Prozac. Han fikk den pga at han ba om hjelp for søvnvansker. Han drepte sine døtre sju dager etter å ha begynt med Prozac. Han følte mens han brukte medisinen at det var vanskelig å stå stille og at han ble svært rastløs, og at han følte for å komme seg vekk fra folk og lyder. Han sa til legen «Jeg er redd for at jeg kan komme til å skade noen». Da svarte legen «Det er du for empatisk til».

En annen mann sier «medisinen fikk meg til å gjøre ting som jeg aldri ville ha gjort hvis jeg ikke brukte medisinen. Når en stenger av følelsene, er man ikke lenger seg selv.» Han var 15 år da legen gav han dobbel dose av antidepressiva, noe som skjedde en uke før han begikk drap. Han synes det er tøft å leve med at drapet skjedde.

Mange føler at pillene hjelper. Nøkkelen til suksess var teorien om kjemisk ubalanse. Det ble sagt at depresjon skyldtes for lite serotonin. De nye antidepressiva kalt SSRI skulle rette opp i kjemisk ubalanse i hjernen, og det ble gitt for å dempe angst. Teorien ble lansert i store kampanjer. Med denne kampanjen ble Blair Hamrick en dyktig selger av antidepressiva.

Flere personer sier i etterkant av å ha brukt antidepressiva at de lurer på «hvordan kunne jeg gjøre det jeg gjorde?». Leder for det britiske psykiatrirådet gir råd til britiske leger om reseptbruk. Han advarer mot at medisinene kan føre til store personlighetsendringer. «-Mange som tar disse medisinene, får svært alvorlige problemer. De får suicidale tanker og kan få tanker om å drepe andre, noe som kommer helt uventet på dem.» «-Noen føler seg helt annerledes når de tar pillene. De er ikke seg selv lenger. Etter flere dager med dårlig søvn og nervøsitet, kan noen bli ganske voldelige eller miste fatningen. Ektefeller og partnere sier at disse ikke lenger ligner seg selv.»

Moren til Berit, Monica, hadde tatt Zoloft i sju dager da hun tok sitt liv. Hun kastet seg foran toget selv om hun nettopp hadde pakket treningsbagen, uten å etterlate noen beskjed. Sammen med advokaten ser Berit på et resultat av sju års kamp mot et av verdens største legemiddelfirma. Berit begynte å se etter grunner til morens selvmord. Hun kontaktet legen som hadde gitt moren Zoloft. «-Legene var overbevist om at det ikke fantes bivirkninger. Men vi har funnet bevis for at selvmordet kan skyldes medisinene» sier hun. Etter sju år har advokaten fått svært mye dokumentasjon. Produsenten Pfizer måtte sende han flere tusen dokumenter. Legerapporter skrevet direkte til firmaet beskriver bekymring om at det kan være sammenheng mellom Zoloft og suicidal atferd. Det er rapporter fra rundt 15.000 urolige leger. I følge en tysk ekspert på antidepressiva har legene grunn til sin urolighet. I alle rapportene gav Pfizer varianter av det samme svaret. De mente at det ikke var sammenheng mellom Zoloft og selvmord. Selskapet mener at bivirkningene bare rammer noen få av pasientene. En av nøklene til suksess for antidepressiva har vært at produsentene har vist frem medisinenes positive sider, ikke bare for folket, men særlig ovenfor legene. Tidligere ble psykofarmaka hovedsakelig skrevet ut av psykiatere, men nå blir 70-90 % av all antidepressiva skrevet ut av allmennleger.

På de tre ukene han tok Paxil sto Kevin bak åtte væpnede ran (selv om det dreide seg om små summer og selv om han ikke trengte penger) og to selvmordsforsøk. Han hadde aldri vist voldelig atferd før. Han sier at han verken følte noe eller var redd for noe på medisinene og at han fikk tanker som han aldri hadde hatt før.

«-En kan gi pillene til friske, frivillige forsøkspersoner og gjøre dem til selvmordskandidater og drapsmenn» sier David Healy som er professor i psykiatri og som er blant de første som så på sammenhengen mellom antidepressiva og vold. «-Folk på antidepressiva kan tenke ut og gjøre forferdelige ting uten å bli stoppet av følelser som normalt forhindrer slikt. De tenker ikke på konsekvensene av handlingen» sier han. I flere år har eksperter studert hvordan pillen kan gjøre hjernen hyperaktiv. Dette ganske vanlige fenomenet blir kalt aktiveringssyndrom. Det er blant de individene som har dette at man kan regne med økt risiko for selvskading, selvmordstanker, fiendskap, vold og aggresjon. Disse mørke sidene av pillene kan oppstå på svært kort tid. Problemene man kan få som å bli suicidal eller fiendtlig, oppstår som regel de første par ukene. Pillene kan føre til intens nervøsitet. Rastløsheten er ikke bare fysisk, men også mental. Og man kan da få tanker om å gjøre noe utypisk. En kan vurdere å skade seg selv eller andre. Pillene gjør folk likeglade, og de stenger følelser ute. Det at de fjerner følelser kan virke følelsesmessig smertestillende. Dessverre er konsekvensene av det uforutsigbare. En mister sin moral av pillene. En kan bli psykotisk av pillene, slik at man for eksempel kan høre Guds stemme si «drep en mann».

Dokumentaren viser at en mann som brukte antidepressiva opplevde at han trodde at kalenderen snakket til han.

Det ble gjort et forskningsforsøk for første gang i verden for å finne ut om det var sammenheng mellom aggresjon og antidepressiva, da en dommer sørget for å sette i gang dette. Forskningen viser hvordan en konkret drapsmann reagerer på antidepressiva. Forskerne gav ham sukkerpiller eller antidepressiva uten at han visste hva han fikk. Forskerne holt øye med han og laget situasjoner som provoserte han for å sjekke hvor aggressiv han ble. Forskningen viste at antidepressiva skapte aggresjon hos denne mannen. Dette er bare en del av en større vitenskapelig undersøkelse som konkluderer: «Det er godt mulig at hendelsene ikke hadde funnet sted om personene ikke hadde tatt medisinen.» Antidepressiva kan hos noen medføre så stor aggresjon at det fører til drap.¨

En ung gutt drepte sin venn elleve dager etter at dosen med Prozac ble økt, og domstolen konkluderte med at Prozac var grunnen til drapet. Dommerne sa at det var medisinske bevis for at Prozac påvirket atferd og dømmekraft, og at dette reduserte det moralske ansvaret. Retten slo fast at Prozac var den direkte årsaken til drapet.

Bare 15 år etter at Prozac og andre antidepressiva ble godkjent, kom de første advarslene mot selvmordsfare på etikettene. I dag har noen advaringer mot aggresjon og selvmordsforsøk hos voksne. Alle antidepressiva har nå advarsler om økt risiko for selvmord og aggresjon hos barn og unge. For den første antidepressiva, Prozac, har vi fått tak i interne dokumenter som her blir vist for første gang. Disse dokumentene viser at rett etter at Prozac kom i salg var selvmord og aggresjon noe som vekket alvorlig bekymring internt i selskapet Eli Lilly. Men det tok likevel 15 år før det ble offentlig advart mot dette.

Hans Joachim Weber er nå med i dokumentaren, noe selskapet Eli Lilly frarådet ham! Han var før medisinsk direktør for Eli Lilly. Han blir med i dokumentaren til tross for at Eli Lilly ønsker at han ikke skal bli med i dokumentaren, dette gjør han på grunn av at han ønsker å fortelle om sin uro vedrørende hvordan firmaet Eli Lilly tonet ned faren for selvmord. Det at Prozac var linket til selvmordsfare opplevde firmaet som en trussel. De klassifiserte derfor «selvmord» under «overdosering», selv om dette ikke stemte overens med forskningsresultater.

«-Solgte man ikke antidepressiva til barn fikk man ikke lov til å være lenge i selskapet» sier en tidligere ansatt. Det var det at han selv fikk en sønn som gjorde at han begynte å tenke at å gi antidepressiva til barn var umoralsk. «-Det er en grunn til at slike medisiner ikke bør gis til barn under 18 år, og det er fordi det fører til flere selvmord og voldelighet» sier han.

Eli Lilly gjorde alt de kunne for å lansere Prozac i sin tid. Medisinen ble til og med ikke godkjent av Tyskland. Den tyske avvisningen ble et problem for godkjenning av medisinen i USA. Lilly fortalte ikke FDA at tyskerne hadde vurdert Prozac som «helt uegnet mot depresjon». I stede løy selskapet Lilly ved å si at «tyske styresmakter ikke hadde kontaktet Lilly»! FDA trodde på Lilly og godkjente så Prozac i 1987 til bruk i USA. Vi ville snakke med Eli Lilly om dette, men de nektet og svarte skriftlig at «Prozac er lovlig verden over».

Det var først og fremst selskapet Eli Lilly som påsto at denne forenklede utgaven stemte: «Depresjon handler om for lite serotonin», noe som er usant. Selskapene brukte påstanden for å selge selv om det ikke finnes noe bevis for at påstanden stemmer. Man forstår per i dag fortsatt ikke egentlig hva antidepressiva egentlig gjør med hjernen. Likevel brukes det til behandling av millioner av mennesker, noe som er skremmende.

Selskapet gjorde alt de kunne for å selge. I over to år gav Blair Hamrick FBI og justisdepartementet dokumenter som viste hvordan firmaet hans skjulte data om skadevirkninger Paxil kan ha på barn, da han syntes at salget var umoralsk. Etter fem år ble resultatet at justisdepartementet reagerte. De sa nå at medisinen hadde blitt solgt med falske opplysninger vedrørende trygghet og virkning, og at medisinen dessuten ikke hadde noen virkning. Firmaet fikk bot, men slike bøter er kun småpenger for slike firmaer.»

 

 

Annonser

css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Drevet av Lykke Media AS | PRO ISP - Webhotell & domene
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørsmål rettes til post[att]lykkemedia.[dått]no.